Certificari - Romadria Prest Construct

Go to content

Main menu:

Servicii
MANAGEMENTUL CALITATII

Manualul Calitatii constituie un ghid util pentru toti clientii existenti sau potenntiali interesati sa cunoasca structura si procesele din S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. precum si modul in care societatea raspunde cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008.Documentele cerute de SMC sunt tinute sub control.

Modul in care sunt aprobate, identificate, analizate, actualizate, modificate, reaprobate, difuzate si retrase documentele elaborate este specificat in procedura „ Controlul Documentelor”.Inregistrarile calitatii stabilite de S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. sunt mentinute pentru a furniza dovezi subiective privind conformitatea proceselor desfasurate fata de cerintele SMC, sunt specificate in procedurile de sistem, Operationale, Procedurile Tehnice de Executie si Instructiuni de Lucru.Modul in care sunt indentificate, depozitate, protejate, regasite si eliminate inregistrarile calitatii este prevazut in procedura Generala de Sistem „Controlul Inregistrarilor”.Managementul la cel mai inalt nivel al S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. este preocupat de a mentine si imbunatatii continuu eficacitatea SMC.
Principiul de baza al Societatii in relatia cu clientul este orientarea catre client pentru a-i identifica cat mai precis nevoile si a le satisface.

Conducerea Societatii, la nivel de varf, a elaborat propria politica in domeniul calitatii, urmarind sa fie cat mai adecvata scopurilor organizatorice ale societatii.

Politica in domeniul calitatii contine angajamentul managementului pentru satisfacerea cerintelor clientului si pentru imbunatatirea continua a SMC.

Obiectivele calitatii stabilite de conducerea societatii sunt specificate in „Declaratia Managementului S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. privind obiectivele in domeniul calitatii”

Obiectivele calitatii sunt stabilite pentru functiile relevante, sunt masurabile si sunt in concordanta cu politica societatii in domeniul calitatii.

Managementul S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. isi asuma responsabilitatea planificarii calitatii in cadrul societatii. Planificarea SMC este efectuata in scopul de a indentifica procesele necesare si modul de operare a acestora in societate, de a determina succesiunea si interactiunea proceselor, precum si criteriile si metodele necesare pentru monitorizarea acestora, tinandu-se seama de necesitatiile si asteptarile definite ale clientilor, evaluarea cerintelor legale si reglementate, evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor si produselor, invataminte rezultate din experienta anterioara.

Responsabilitatea si autoritatea fiecarui nangajat din S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. sunt prevazute in: Fisa postului, Manualul Calitatii, Procedurile de Sistem, Proceduri Operationale, Proceduri Tehnice de Executie, Instructiuni de Lucru, decizii ale managementului.

Prin comunicarea interna se asigura trasmiterea informatiilor in cadrul societatii, atat oral si in scris, sistemul de comunicare interna fiind descris in Procedura de Sistem Calitate „Comunicarea Interna”.

Managementul Societatii analizeaza semestrial, sau ori de catre ori este nevoie, SMC pentru a se asigura ca este corespunzator, adecvat, eficace si pentru a stabili oportunitati de imbunatatire continua a acesteia, conform prevederilor Procedurii de Sistem Calitate „Analiza efectuata de Management”.

Managementul S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. asigura resurse suficiente si corespunzatoare pentru implementarea, mentinera si imbunatatirea continua a SMC si cresterea satisfactiei clientilor. Aceste resurse se refera la personal, infrastructura, mediu de lucru, informatii, parteneri si furnizori, resurse materiale si financiare.

Personalul societatii, angrenat in activitati care afecteaza calitatea produsului realizat, este selectionat din randul celor care au experienta, specializarea si calificarea corespunzatoare meseriilor din domeniul de activitate al Societatii si sunt autorizati pentru operatii speciale, prevazute de legislatie in vigoare.

Conducerea si supravegherea tehnica a executiei sunt asigurate de personal cu studii superioare sau medii de specialitate, iar controlul activitatii de constructii montaj, din punct de vedere tehnic, este asigurat de un responsabil tehnic cu executia, atestat de MLPTL.

Fiind convins ca personalul societatii este principalul factor in realizarea unui produs de calitate si satisfacerea cerintelor clientului, managementului societatii in toate masurile ce se impun pentru a asigura componenta, constientizarea si instruirea corespunzatoare a acestuia.

Managementul societatii asigura si mentine infrastructura necesara desfasurarii activitatilor de prestare a serviciilor in consitii prevazute in comenzi, contracte si in reglementarile in domeniu.

Pornind de la faptul ca mediul de lucru poate influienta aptitudinea personalului de a contribui la realizarea obiectivelor societatii, managementul la nivel de varf se preocupa sa asigure un mediu de lucru optim, pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului.

S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L prin birourile si sectiile coordonatoare determina cerintele specificate de client, cerintele nespecificate de client, cerintele legale si de reglementare referitoare la produs, si orice alte cerinte suplimentare.

Inainte de a face angajamentul livrarii unui produs clientului, societatea analizeaza cerintele referitoare la produs (transmiterea de oferte, acceptarea de contracte si a unor comenzi de acceptare a unor modificari ale contractelor sau comenzilor).

S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L.comunica cu clientii in legatura cu: informatiile despre produs, tratarea cerintelor de oferta, a contractelor sau comenzilor, feedback-ul de la client precum si reclamatiile acestuia.

S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. acorda o importanta deosebita procesului de aprovizionare, apreciind ca de calitatea ecchipamentelor, produselor, materialelor si a serviciilor aprovizionate depinde in mod direct calitatea produselor realizate de societate si in final satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor.

Procesul de aprovizionare se desfasoara in mod obligatoriu, respectandu-se procedurile sistemului calitatii, agrementele tehnice si reglementarile nationale in vigoare in ccea ce priveste produsele aprovizionate.

Prin masurile proprii stabilite de biroul „Aprovizionare”, toate produsele aprovizionate vor fi insotite de certificat de calitate, declaratie de conformitate, certificat de conformitate, sau agrement tehnic, comisia de receptie, materialele verificand conformitatea intr-un laborator de specialitate, dupa care materialul respectiv este receptionat facandu-se formele de intrare in gestiune.

Toate activitatile de productie din cadrul societatii prin care se realizeaza produsul solicitat de client se desfasoara in conditii controlate, urmarindu-se imbunatatirea eficacitatii si eficientei produsului de realizare a acestuia.

Identificarea si trasabilitatea produselor este tratata in Procedura de Sistem Calitate „Identificare si trasabilitate”

Societatea acorda o atentie deosebita indentificarii, manipularii, depozitarii si conservarii echipamentelor si pieselor de schimb necesare activitatii de realizare a produsului. Modul in care sunt reglementate si controlate aceste activitati este prevazut in Procedura de Sistem Calitate „Pastrarea produsului”.

Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt urmarite permanent pentru a se asigura utilizarea lor in conditii conforme cu specificatiile si cu reglementarile tehnice aplicabile si pentru a se vedea daca sunt verificate, etalonate si reglate periodic la intervale specificate, sunt asigurate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masurarilor, sunt protejate impotriva degradarilor si a deteriorarilor pe timpul manipularii, intretinerii si depozitarii.

Pentru a monitoriza permanent modul in care clientulm este satisfacut sau nu este satisfacut de produsul realizat. Societatea aduna si analizeaza urmatoarele informatii: cerintele clientului si informatii referitoare la contract;aprecieri referitoare la produsul realizat;

informatii referitoare la necesitatile pietei;

informatii referitoare la concurenta;

comunicarea directa cu clientul si chestionarea cestuia.

Sursele de informatii referitoare la satisfacerea clientului sunt urmatoarele:

  • Reclamatiile clientului;

  • Comunicarea directa cu clientul;

  • Chestionare si sondaje;

  • Rapoarte de la organizatiiloe consumatorilor;

  • Rapoarte din surse media.

Modul in care se desfasoara activitatile de minitorizare a satisfactiei clientului este prevazut in Procedura de Sistem Calitate „Satisfactia Clientului”.

S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. desfasoara audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca SMC este conform cu cerintele SR EN ISO 9001/2008 si daca este efectiv implementat, mentinut si imbunatatit.

Activitatea de audit intern este de asemenea utilizata de societate pentru a analiza eficienta si neficacitatea altor activitati desfasurate, incluzand: capabilitatea proceselor, stabilirea responsabilitatilor si autorizatilor, competenta personalului, existenta unei documentatii adecvate, indentificarea neconformitatilor, imbunatatirea activitatilor, utilizarea tehnicilor statistice.

In desfasurarea activitatilor de audit intern, societatea foloseste personal instruit corespunzator. Activitatea de audit intern este descrisa si Procedura Generala de Sistem „Audit Intern”.

Monitorizarea si masurarea performantelor proceselor se fac de managerii societatii si de responsabilii de proces prin urmarirea permanenta a modului in care datele de iesire ale procesului corespund datelor de intrare, cerintelor si asteptarilor clientilor, fiind descrisa de Procedura de Sistem Calitate „Monitorizarea si masurarea proceselor”.

Societatea executa inspectii si incercari la produsele, echipamentele si utilajele utilizate si realizate, dupa cum urmeaza: pe timpul achizitionarii lor – inspectia la primire, pe timpul realizarii lor – inspectia pe flux conform PCCVI, pe timpul receptionarii lor si predare la client – inspectia finala, pe timpul exploatrii lor – urmarirea in exploatare pe toata durata de existenta.

Identificarea produselor neconforme constituie sarcina intregului personal al societatii, urmarindu – se stabilirea cauzelor care le-au generat si corectia lor in cel mai scurt timp posibil.

Societatea colecteaza si analizeaza toate datele necesare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii.

Analiza datelor ajuta societatea sa identifice cauzele neconformitatilor depistate si a erorilor umane aparite pe timpul realizarii produsului.

Societatea urmareste ca prin utilizarea politicii referitoare la calitate, obiectivelor calitatii, a rezultatelor auditurilor, a actiunilor corective si preventive sa realizeze o imbunatatire continua a SMC.

Un rol important in activitatea de imbunatatire continua a SMC il ai analizele efectuate de Managementul Societatii.

In cadrul analizelor sunt indentificate situatiile existente si sunt stabilite masurile ce se impun pentru corectare si imbunatatire, actiuni corective si preventive necesare pentru a se inlatura cauzele neconformitatilor depistate.

S.C. ROM ADRIA PREST CONSTRUCT S.R.L. actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatiilor in scopul de a preveni reaparitia acestora.

Societatea determina actiuni pentru cuzele potentialelor neconformitati in vedera prevenirii aparitiei acestora.


 
 
Back to content | Back to main menu